Ḥ th́ng địn mặt trời

COMPLUS

 

Head Office ( trụ sở ): 15B Ng 50/18 Vng Thị - Ty H` - H Nội - Việt Nam

H Ni: Mobile: 098.896.55.58

Shop giới thiệu sản phẩm: 196b Thụy Khu - Ty Hồ - H Nội

HCM: sales mobile

 

International Office: Germany, USA, France, Holland.

Email:   complus.vn@gmail.com

Yahoo chat complusvn

Website: www.COMPLUSvn.com

www.shop.COMPLUSvn.com

www.COMPLUS.vn

www.complus.co.cc

Left Arrow:     Back

COMPLUS sys 01 Gi: 5.000.000 Chi tiết... Mua hng

 Hệ thống điện Mặt Trời Đủ Bộ dng 10h lin tục cho đn + quạt.

 

COMPLUS LFS 01 Gi: 1.900.000 Chi tiết... Mua hng

 Hệ thống đn Địn Mặt Trời , khng bao giờ lo hết nh sng trong nh. .

 

COMPLUS sys 02 Gi: 10.000.000 Chi tiết... Mua hng

 Hệ thống điện Mặt Trời dng được cho laptop, đn, quạt.

 

COMPLUS sys 03 Gi: 6.000.000 Chi tiết... Mua hng

 Hệ thống điện Mặt Trời dng được cho laptop, đn, quạt.

 

COMPLUS LFS-02 Mini Gi: 2.000.000 Chi tiết... Mua hng

 Hệ thống điện Mặt Trời dng được cho laptop, đn, quạt.