COMPLUS

 

Head Office ( trụ sở ):  15B Ngơ 50/18 Vơng Thị - Tây Hô` - Hà Nội  - Việt Nam

Hà Nôi:         Mobile:  098.896.55.58   

Shop giới thiệu sản phẩm:  196b Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

                                   

HCM:                       sales mobile

 

International  Office:  Germany, USA, France, Holland. 

Email:                         complus.vn@gmail.com

Yahoo chat                  complusvn

Website:  www.COMPLUSvn.com   

                 www.shop.COMPLUSvn.com                           

                 www.COMPLUS.vn

                 www.complus.co.cc                             

Di Động Đồng Hồ Đeo Tay

Nạp điện cho mWATCH Dùng Ánh Sáng, hoàn toàn không cần dùng điện

STT

Phụ kiện    mWATCH 07WM                               

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da thật

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Camera

Mic, loa trong máy

 

 

STT

Phụ kiện   mWATCH 87WM

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da thật

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

                

 

STT

Phụ kiện    mWATCH 90WM           

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Camera

Mic, loa trong máy

 

STT

Phụ kiện     mWATCH 87WMS

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da thật

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Camera

Mic, loa trong máy

.

STT

Phụ kiện    mWATCH 70WM           

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Mic, loa trong máy

 

STT

Phụ kiện    mWATCH 97WM

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

 

 

STT

Phụ kiện    mWATCH     127WM

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da thật

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Camera

Mic, loa trong máy

 

STT

Phụ kiện    mWATCH 27WM                               

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da thật

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Camera

Mic, loa trong máy

 

 

STT

Phụ kiện    mWATCH 37WM                               

Mua hàng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Pin                          

Vỏ

Phím bấm

Màn h́nh

Màn cảm ứng

Dây đeo tay da thật

Main 

Anten

BlueTooth 1 tai:

BlueTooth srereo 

Mic, loa trong máy