Cái Cũ

Cái Cũ là cái gì ?

 

Thực chất trên thế giới này không có nhiều khoảng cách cho cái cũ và cái mới. Có cái chúng ta nghĩ là nó cũ, rất cũ, nhưng lại chưa hiểu hết nó, ví dụ sống và chết.

 

Sự sống chúng ta chưa hiểu hết, cái chết chúng ta cũng chưa hiểu hết. Vậy cái cũ là cái gì ?

 

18/3/2011

Còn nữa ………….